668Μ ΙΝΟΧ


668Μ ΙΝΟΧ ΠΟΜΟΛΟ ΘΥΡΩΝ ∆ΙΠΛΟ DOUBLE HANDLE FOR DOORS INOX SECURITY LOCK