6590


6590 ΣΥΡΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ PLASTIC BOLT FOR SECOND SASH DOMUS