1834


1834 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ME ΚΛΕΙ∆Ι PIVOTING OPENING HANDLE WITH KEY ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ | WHITE, BLACK FAPIM