0790


0790 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ PIVOTING OPENING HANDLE ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ | WHITE, BLACK FAPIM