01024410


01024410 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ PRIMA PIVOTING OPENING HANDLE PRIMA ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ | WHITE, BLACK GIESSE