01000410


01000410 ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ EURO PIVOTING OPENING HANDLE EURO ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΟ | WHITE, BLACK GIESSE