9-40564-00-0-1


9-40564-00-0-1
ΚΡΥΦΟΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤ.ΦΥΛΛΟΥ JET ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
MIDDLE HINGE PLASTIC FOR SASH GU