9-13255-80-0-1


9-13255-80-0-1 ΓΡΥΛΛΟΒΙ∆Α ΛΑΒΗΣ Μ5Χ40 SCREW FOR HANDLES M5X40 GU