114


116
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΠΡΟΦΙΛ
PLASTIC INSERT FOR NARROW PROFILES
SECURITY LOCK