ΠΡΟΙΟΝ_16


ΚΑΓΚΕΛΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΟΧ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Η ΕΞΦΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ GLASS TYPE INOX RAIL
GLASS CAN BE INSIDE OR OUTSIDE