3048


3048 ΡΟΖΕΤΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ50 ΜΕΓΑΛΗ LONG ROSETTE FOR HANDRAIL Φ50