830267.11


830267.11 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Φ50 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ADJUSTABLE CONNECTOR FOR F50