3077-830380.11


3077 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ Φ50 ΣΕ ΤΟΙΧΟ L TYPE HOLDER FOR HANDRAIL Φ50 ΤΟ ΤΗΕ WALL