ΜΟΝ 0490


ΜΟΝ 0490 ( MO42.01) ΓΩΝΙΑ ΧΥΤΗ SCREW CORNER L 41,00 x H 14,20 MONTICELLI