ΜΟΝ 0403


ΜΟΝ 0403 ΓΩΝΙΑ ΧΥΤΗ SCREW CORNER L 35,90 x H 14,70 MONTICELLI