ΒΑ-1


ΒΑ-1 ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 40 X 40 ΜΕ ∆ΥΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ COLUMN BASE 40 X 40 WITH 2 HOLES